Når jakt trigger

En ny jaktsesong er straks i gang, og med den kommer også ramaskrik fra dyrevernere over hele landet. Er det egentlig greit å jakte? 

Det å jakte betyr i praksis å spore opp dyr og fugler som man enten fanger eller feller. Det er viktig at det skal ha nytteverdi for jegeren, hvilket vil si at det skal kunne brukes som for eksempel mat eller klær. Jakt kan også fungere slik at det regulerer viltbestanden av for eksempel ulv. Dette har ikke nødvendigvis en nytte for jegeren selv, men bønder og andre som bor i området hvor jakten pågår. Skyter man for eksempel ulv, er det med å sikre sauebestanden til bønder i området.

Litt historie

Mennesket har et iboende jaktinstinkt og i flere årtusen var jakt og sanking En av de viktigste måtene mennesket kunne skaffe seg mat på. Mennesket fulgte årstidene og flyttet dit de kunne finne de byttedyr de jaktet på. Etter siste istid begynte isen å trekke seg tilbake og villreinen migrerte nordover, hvilket førte til at Skandinavia ble befolket.

På 1900-tallet kom det en del endringer i forbindelse med at vi fikk elektrisitet og lys. Industrialiseringen førte til økt produktivitet og at yrkesgruppene endret seg. Folk begynte å samle seg i byer ettersom det var bedre muligheter for arbeid og gode lønninger der. Hva skjedde da med jakten?

Jakten forsvant

Mennesket har i utgangspunktet jaktet for å overleve. Det vil si at de har jaktet på dyr for å bruke dem som mat og klær. Så hva skjedde når industrialiseringen kom? Jo, behovet for jakt forsvant, bortsett fra i grislende strøk. Det å konservere mat og lagre mat ble annerledes og mer effektivt. Ergo man hadde ikke samme behovet til å jakte som før. Og hvor er vi i dag?

I dag er jakt igjen blitt en gjenstand for diskusjon. Stadig flere benytter seg av friluftsliv og jakt som rekreasjon. Mange familier, gjerne i landlige strøk, har lange tradisjoner for jakt. Men mange opplever å bli uglesett for at de dyrker denne interessen og tradisjonen, selv om det faktisk er så innprentet i menneskets natur.

Men vi lever i et samfunn hvor vi blir stadig mer opptatt av etikk og moral, noe som påvirker vårt forhold til miljøvern og dyrevern. Er det greit å drepe dyr for moro skyld? Eller er det slik at man faktisk bør unngå det? Og er jakt en human måte å drepe dyr på?

Ikke forberedt

En som virkelig har fått kjenne denne diskusjonen på kroppen er Mari Siljebråten og hennes kjæreste som i helga var ute på småviltjakt i Bardu. Hun la ut bilder av byttet på Facebook og det vekket en rekke negative reaksjoner. Hun selv sier til nettavisen at dette var hun ikke forberedt på i det hele tatt. Det tok helt av.

– Det kom et svar på Facebook-veggen som mente at dette var groteskt. Jeg fjernet den. I tillegg har jeg fått flere personlige meldinger som går på det samme,

sier Siljebråten til Nordlys.